Skip to the content

Betrokken partijen

Het Energiefonds Den Haag is een initiatief van de gemeente Den Haag en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het fonds bestaat deels uit EFRO middelen en deels uit middelen van de Provincie Zuid-Holland, het Rijk en de gemeente Den Haag. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is fondsmanager van ED. 

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag streeft naar een koolstofarme economie. Centraal in deze aanpak staat de gebouwde omgeving. Ongeveer 80% van het energiegebruik in de stad vindt daar plaats. Met betrekking tot het energieaanbod zet Den Haag in op de ontwikkeling van alternatieven voor koolstofenergie, zoals biomassa en windenergie.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie zet zich in voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio’s in Europa. In Nederland richt het EFRO zich op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

JESSICA

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) is onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat zich specifiek richt op de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven stedelijke gebieden. Ook het Energiefonds Den Haag (ED) en het Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag (FRED) maken deel uit van JESSICA.

SVn

Als maatschappelijk partner is Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, SVn, trotse fondsmanager van de succesvolle JESSICA-fondsen. Samen met overheden biedt SVn diverse financieringsmogelijkheden om verduurzaming mogelijk en aantrekkelijk te maken. 
Alles over SVn leest u op: www.svn.nl/overheden

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag

088 253 95 00
Ma-do: 08.30 - 17.30 uur 
Vr: 08.30 - 17.00 uur

ed@svn.nl
Voor vragen en opmerkingen.