Skip to the content

Disclaimer

Deze website is eigendom van ED. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie kan niet worden aangemerkt als aanbod en is geen advies aan u.

ED heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. De informatie is afkomstig van bronnen die ED betrouwbaar acht. ED garandeert niet dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is.

ED kan niet garanderen dat deze website altijd foutloos en ononderbroken functioneert. ED aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op die websites.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties alsmede lay-out en vormgeving) is eigendom van ED. Ook alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten rusten bij ED. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ED is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te publiceren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ED is het niet toegestaan links naar websites van ED aan te bieden.

Informatie die rechtstreeks per e-mail of via deze website naar ED wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacyreglement anders is aangegeven. De inhoud van deze berichten kan daarom niet als vertrouwelijk worden beschouwd en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

ED heeft het recht deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag

088 253 95 00
Ma-do: 08.30 - 17.30 uur 
Vr: 08.30 - 17.00 uur

ed@svn.nl
Voor vragen en opmerkingen.