Betrokken partijen

Het Energiefonds Den Haag is een initiatief van de gemeente Den Haag en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het fonds bestaat deels uit EFRO middelen en deels uit middelen van de Provincie Zuid-Holland, het Rijk en de gemeente Den Haag. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is fondsmanager van ED.

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag ondersteunt duurzame energieprojecten in de Haagse stad en in de provincie Zuid-Holland. Voor veel projecten die zich richten op de energietransitie is het lastig een financiering rond te krijgen. Energiefonds Den Haag maakt het verschil.

Gemeente Den Haag

Provincie Zuid-Holland en het Rijk

De provincie Zuid-Holland zet voor zowel ED als SOFIE haar EFRO middelen in. Daarnaast heeft het Rijk een zogenaamde ‘Rijkscofinanciering’ ingebracht.

Provincie Zuid-Holland en het Rijk

SVn

Als maatschappelijk partner is Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), trotse fondsmanager van de succesvolle JESSICA-fondsen: ED, FRED en SOFIE. Samen met overheden biedt SVn diverse financieringsmogelijkheden om verduurzaming mogelijk en aantrekkelijk te maken.

SVn

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben een gezamenlijk programma om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Kansen voor West

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie zet zich in voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio’s in Europa. In Nederland richt het EFRO zich op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

In reactie op de COVID-19 pandemie is vanuit de Europese Commissie extra geld beschikbaar gesteld, ondermeer om te investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, juist in sociaal-economisch kwetsbare gebieden. Het ED-fonds heeft voor de versnelling van de in ontwikkeling zijnde geothermie-projecten aan de Leyweg in Den Haag Zuidwest en aan De Constant Rebecqueplein in Den Haag Centrum ook aanspraak kunnen maken op zogenaamde ‘REACT-EU gelden’.

Dat betekent dat het ED-fonds niet alleen is gevoed met EFRO-middelen uit het Programma Kansen voor West II, maar ook met geld in het kader van respons op de COVID-19 pandemie.

JESSICA

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) is onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat zich specifiek richt op de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven stedelijke gebieden. Naast ED, maken ook het Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag (FRED) en het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) deel uit van JESSICA.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag

088 253 95 00

Ma-do: 08.30 - 17.30 uur 
Vr: 08.30 - 17.00 uur

ED@SVn.nl

Voor vragen en opmerkingen.