Skip to the content

De Uithof met financiering van het Energiefonds Den Haag op weg naar een klimaatneutrale exploitatie

Sporttainment Center De Uithof in Den Haag heeft de ambitie klimaatneutraal te exploiteren. De benodigde investering wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Energiefonds Den Haag (ED).

Energiefonds Den Haag: mede mogelijk gemaakt door Europa

ED is een initiatief van de gemeente Den Haag en mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het energiefonds is opgezet om zakelijke projecten te (co)-financieren die de uitstoot van schadelijke stoffen in Den Haag omlaag brengen. Als medefinancier van duurzame energieprojecten levert het fonds voor ondernemers een bijdrage waar de markt daar niet helemaal zelf in voorziet. SVn is fondsmanager van ED. Jan Willem van Beek, directeur van SVn: “De bijdrage vanuit het Energiefonds Den Haag is nodig om projecten zoals een klimaatneutrale expoitatie van De Uithof mogelijk te maken. En in tegenstelling tot subsidies is ED revolverend. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt daarmee weer beschikbaar voor nieuwe leningen.”

Verdere verduurzaming van De Uithof

Tijdens de opening van het nieuwe winterseizoen in De Uithof op 4 oktober a.s. zal Richard Luigjes, Manager Fondsontwikkeling bij SVn, samen met wethouder Rabin Baldewsingh van SWWS (Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport) een logo-plaquette over de bijdrage vanuit het ED uitreiken en ophangen in De Uithof. ‘Wij zijn hier ontzettend trots op’, laat directeur Eugène de la Croix van De Uithof weten. ‘In de afgelopen jaren hebben wij veel stappen gezet om de uitstoot van CO2 te reduceren en te komen tot een verdere verduurzaming van De Uithof. Mede dankzij de financiële steun vanuit het Energiefonds Den Haag is dit mogelijk gemaakt.’