Terug naar overzicht

De Uithof met financiering van het Energiefonds Den Haag op weg naar een klimaatneutrale exploitatie

Sporttainment Center De Uithof in Den Haag heeft de ambitie klimaatneutraal te exploiteren. De benodigde investering is door onder andere een bijdrage van het Energiefonds Den Haag (ED) mogelijk gemaakt.

Uithof

Energiefonds Den Haag (ED)

ED is een initiatief van de gemeente Den Haag en mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het energiefonds is opgezet om zakelijke projecten te (co)financieren die de uitstoot van CO2 in Den Haag verlagen. Als cofinancier van duurzame energieprojecten levert het fonds een bijdrage waar de markt niet in voorziet. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van ED. Jan Willem van Beek, directeur van SVn: “De bijdrage vanuit het Energiefonds Den Haag is nodig om projecten zoals een klimaatneutrale exploitatie van De Uithof mogelijk te maken. In tegenstelling tot subsidies is ED revolverend. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt daarmee weer beschikbaar voor nieuwe leningen.”

Verdere verduurzaming van De Uithof

In De Uithof pronkt een logo-plaquette aan de muur, opgehangen door Richard Luigjes, manager Fondsontwikkeling bij SVn en wethouder Rabin Baldewsingh van SWWS (Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport). Eugène de la Croix, directeur van De Uithof, is ontzettend trots. “In de afgelopen jaren hebben wij veel stappen gezet om de uitstoot van CO2 te reduceren en te komen tot een verdere verduurzaming van De Uithof. Mede dankzij de financiële steun van het Energiefonds Den Haag was dit.”