Terug naar overzicht

Den Haag eerste grote stad met schone warmte uit eigen bodem

Den Haag is de eerste stad in Nederland waar huizen verwarmd worden met schone warmte uit eigen bodem. Het ministerie van EZK heeft vandaag toestemming gegeven aan de Haagse Aardwarmtecentrale Leyweg, gefinancierd met geld uit het Energiefonds Den Haag, om aan de eerste 1.200 huizen aardwarmte (geothermie) te leveren. Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie): “Ik ben ongelofelijk trots en tevreden. Hiermee laten we zien dat het kan: in een dichtbevolkte stad als Den Haag schone warmte uit eigen bron gebruiken.”

Val11069

Er wordt vanuit de bron op 2 kilometer diepte water van circa 78 graden opgepompt. Die warmte wordt overgezet en via het stadsdverwarmingsnet krijgen woningen in Den Haag Zuidwest verwarming en warm kraanwater. Woningen in Den Haag Zuidwest die onderdeel zijn van de Proeftuinen Aardgasvrij van het Ministerie Binnenlandse Zaken krijgen op deze manier schone warmte. Aardwarmte wordt al meer gebruikt in de glastuinbouw, onder andere in het naburige Westland. De Gemeente heeft via het Energiefonds Den Haag een deel van de financiering beschikbaar gesteld voor deze bron.

Er gelden strenge veiligheidseisen voor een definitief besluit voor winning van aardwarmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent dit besluit. Dit besluit nemen ze op basis van adviezen van de SodM, TNO, de Mijnraad, Gemeente Den Haag, de Omgevingsdienst Haaglanden, de Provincie Zuid Holland en het Hoogheemraadschap Delfland. Dit besluit is vandaag genomen, waardoor aan de eerste huizen in Den Haag aardwarmte geleverd kan worden.

Bekijk meer informatie over het project aan de Haagse Leyweg.