Skip to the content

EFRO: Europees geld voor Nederlandse projecten

Gemeenten en regio’s in stedelijke gebieden kunnen aanspraak maken op Europees geld. Dit geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met dit geld kunnen zij een fonds oprichten om bijvoorbeeld nieuwe innovatieve bedrijvigheid of duurzame werkgelegenheid te creëren. Gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben zo de fondsen FRED, ED en SOFIE opgericht. Deze fondsen worden beheerd door SVn.

 

FRED, ED, en SOFIE

FRED, ED en SOFIE horen bij de zogenaamde JESSICA-fondsen die op hun beurt weer onderdeel uitmaken van EFRO:

  • FRED (Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag) is opgericht om tegemoet te komen aan de sterk groeiende behoefte aan kleinere bedrijfsruimte in Den Haag.
  • ED (Energiefonds Den Haag) richt zich op de verbetering of uitbreiding van stedelijke verwarmings- en koelingsnetwerken, die gevoed worden met in de bodem aanwezige natuurlijke energiebronnen (zoals aardwarmte), biomassacentrales of zeewatercentrales.
  • SOFIE (Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie) stelt geld beschikbaar voor bedrijvigheid in het Rotterdamse stadshavensgebied. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam willen het gebied aantrekkelijker maken voor nieuw ondernemerschap, met innovatie en duurzaamheid als speerpunten.

Ook aan de slag met EFRO?

Om in aanmerking te komen voor geld uit EFRO moeten projecten voldoen aan een aantal voorwaarden. Het project moet bijvoorbeeld bijdragen aan innovatie en de groei van de lokale of regionale economie en maatschappelijke meerwaarde hebben. Ziet u, als gemeente of provincie mogelijkheden? Of wilt u hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Richard Luigjes, manager Fondsontwikkeling bij SVn. 

Europees geld voor Nederlandse projecten