Skip to the content

Geothermiebron Green Well Westland weer in bedrijf

Na een succesvolle bypass-boring is de boortoren van aardwarmteproject Green Well Westland vanaf 9 juli weer in gebruik. Elf aangesloten tuinbouwbedrijven besparen op jaarbasis 10 miljoen kubieke meter aardgas door hun kassen te verwarmen met aardwarmte. Dat scheelt ruim 12.000 ton CO2-uitstoot per jaar, een reductie van maar liefst 55%. Er wordt geboord op een diepte van 3 kilometer, de diepste aardwarmteboring tot nu toe in Nederland. Het Energiefonds Den Haag maakte het herstel van het warmteproject mogelijk.

Green Well Westland stelt sinds september 2012 energie uit aardwarmte beschikbaar voor 11 aangesloten glastuinbouwbedrijven. In oktober vorig jaar bleek door losgeraakte buizen zand en grind omhoog gepompt te worden, waardoor het systeem verstopt raakte. Afgelopen maanden is met succes gewerkt aan een oplossing: een bypass-boring met nieuwe filterbuizen. Dat zorgt ervoor dat er weer schoon water omhoog komt en de boortoren weer in bedrijf is. Tot genoegen van initiatiefnemer Jos Scheffers: “Warm water is voor mij de zuiverste vorm van energieopwekking. Het is altijd beschikbaar en we zijn niet afhankelijk van wind of zon.” Scheffers is hoopvol over de toekomst van geothermie. “Aardwarmte maakt in Nederland grote slagen. Je ziet dat er al veel nieuwe initiatieven ontstaan. Ik ben er trots op dat wij hier nu al gebruik van maken”.

Warm water is voor mij de zuiverste vorm van energieopwekking. Het is altijd beschikbaar en we zijn niet afhankelijk van wind of zon.

Hoog innovatieve projecten mogelijk maken

Energiefonds Den Haag maakt het ondernemers mogelijk om belangrijke investeringen te doen die bijdragen aan nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Haagse regio. SVn is fondsmanager van ED. Als medefinancier van duurzame energieprojecten levert het fonds voor ondernemers een bijdrage waar de markt daar niet helemaal zelf in voorziet. Duurzaam en innovatief ondernemerschap zijn altijd de uitgangspunten. Jan Willem van Beek, directeur van SVn: “De bijdrage vanuit het Energiefonds Den Haag is nodig om hoog innovatieve projecten zoals Green Well mogelijk te maken. En in tegenstelling tot subsidies is ED revolverend. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt daarmee weer beschikbaar voor nieuwe leningen.”

Green Well Westland

Green Well Westland stelt met warm water duurzame energie beschikbaar voor 11 aangesloten glastuinbouwbedrijven. Er zijn 2 putten geboord waarin buizen zijn aangelegd. Eén put om het warme water naar boven te pompen en een put om het afgekoelde water weer naar beneden te pompen. De warmte wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het leiding tracé naar de aangesloten bedrijven, wat in totaal zo’n 4 kilometer aan warmtenet beslaat. Bij het project besparen de tuinders op jaarbasis bijna 10 miljoen kubieke meter aardgas. Dat bespaart ruim 12.000 ton CO2 per jaar. In energie is dat te vergelijken met ruim 530.000 vierkante meter aan zonnepanelen.