Terug naar het team

Richard Luigjes

Richard Luigjes

Naam: Richard Luigjes
Functie: Manager Fondsontwikkeling
In 3 woorden: Humorvol, betrouwbaar en resultaatgericht


Rol en verantwoordelijkheden

Als Manager Fondsontwikkeling is Richard eindverantwoordelijk voor de acquisitie van financieringsfondsen. Hij is eerste aanspreekpunt voor lokale, regionale en landelijke overheden als het gaat om ideeën voor het optuigen van een financieringsfonds voor een bepaald thema. 

Achtergrond en ervaring

Richard heeft meer dan 30 jaar ervaring als financier en dan met name aan de kant van de acquisitie. Hij werkt al sinds de oprichting voor SVn en daarvoor bij het Restauratiefonds.

Vaardigheden 

Acquisitie fondsen, visie op marktontwikkelingen met een drive tot innovatie. 

Activiteiten  

Het verkennen van thema’s om samen met overheden te komen tot financieringsoplossingen en financieringsmiddelen, veelal in de vorm van financieringsfondsen. 


Contact

Richard Luigjes is te bereiken via:
M: 06 5121 3724
E: R.Luigjes@SVn.nl