Terug naar het team

Wim Henk Peggeman

Wim Henk Peggeman

Naam: Wim Henk Peggeman
Functie: Senior Business controller
In 3 woorden: Empathisch, verantwoordelijkheidsbesef, prestatiegericht


Rol en verantwoordelijkheden

Als fondscontroller is Wim-Henk verantwoordelijk voor de financiële rapportages die betrekking hebben op de Europese JESSICA fondsen.

Achtergrond en ervaring

Wim-Henk heeft zijn postdoctorale studie afgerond aan de universiteit van Nyenrode en is ingeschreven als registeraccountant. Wim-Henk heeft veel ervaring opgedaan als controlerend accountant bij publieke en semi-publieke instellingen en hij is vanuit zijn rol als interim professional betrokken bij een aantal gemeenten op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, vastgoed (grondexploitaties) en verbijzonderde interne controle.

Vaardigheden 

Financiën, financieringen, verslaggeving, structurering en opzetten fondsen.

Activiteiten  

Naast de rol als businesscontroller van het fonds ED is Wim-Henk vanuit SVn betrokken als businesscontroller bij Energiefonds Den Haag (ED), de JESSICA-fondsen FRED & SOFIE, het fonds Nationaal Warmtefonds en de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie. Naast deze rollen is Wim-Henk vanuit zijn rol als interim professional betrokken bij een aantal gemeenten op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, vastgoed (grondexploitaties) en interne controles. 


Contact

Wim Henk Peggeman is te bereiken via:
M: 06 5286 9676
E: W.Peggeman@SVn.nl