Voorwaarden ED

Ziet u een mooie kans voor een project, maar komt het moeilijk tot stand? Dan maakt ED misschien net het (financiële) verschil met een achtergestelde lening of in de vorm van aandeelhouderschap. Om in aanmerking te komen voor een financiering van ED, moet een project in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen.

ED helpt energie(transitie)projecten die:

  • inspelen op de duurzaamheidsambities van Den Haag en de provincie Zuid-Holland en dus gefocust zijn op de vermindering van CO2-uitstoot of verduurzaming;
  • een schaalomvang creëren waarmee (naar verwachting) private participatie aan het fondskapitaal kan worden gerealiseerd;
  • gericht zijn op het stimuleren van investeringen in de aanbodzijde van hernieuwbare warmte en restwarmte, eventueel verbonden met een warmtetransportnet.

Uw project komt in aanmerking als:

  • financiering tegen marktvoorwaarden niet of slechts beperkt mogelijk is;
  • het een grote maatschappelijke meerwaarde oplevert;
  • het financieel levensvatbaar is en beschikt over een economisch en technisch goed businessmodel;
  • het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Ziet u een mooie kans voor een project, maar komt het moeilijk tot stand? Doe dan een beroep op ED.

Let op: ED financiert uitsluitend in rechtspersonen, coöperatieve verenigingen en commanditaire vennootschappen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag

088 253 95 00

Ma-do: 08.30 - 17.30 uur 
Vr: 08.30 - 17.00 uur

ED@SVn.nl

Voor vragen en opmerkingen.