Terug naar overzicht

Haagse Stroom

Voor omwonenden van de sporthal Oranjeplein in het centrum van Den Haag komt groene stroom weer een stap dichterbij. Hier realiseert energiecoöperatie Haagse Stroom namelijk een collectief zonnedak voor zonnepanelen. Inwoners en ondernemers van de omringende ‘postcoderoos’ kunnen hierin investeren en zo mee profiteren van 100% groene stroom uit eigen buurt. Deze lokaal opgewekte groene stroom kan ook weer afgenomen worden door klant te worden bij Haagse Stroom. Zij zijn onderdeel van het grootste energie collectief van Nederland.

1 Pxl 20211222 105904668

Het tweede deel van de panelen is geïnstalleerd en op 22 december 2021 in gebruik genomen, in totaal maar liefst 520 stuks. Dat er veel animo voor dit initiatief is onder de bewoners is duidelijk: de inschrijvingen stroomden binnen en inmiddels is er een wachtlijst. En dat is ook heel begrijpelijk. Met deze slimme en duurzame investering kan een rendement tot wel 6% behaald worden.

De sporthal is in eigendom van de gemeente Den Haag en stelt het dak hiervoor ter beschikking. Voor de aanschaf van de zonnepanelen heeft Haagse Stroom voor 80% van het investeringsbedrag een financiering afgesloten via het Energiefonds Den Haag (ED). Met dit fonds stimuleert gemeente Den Haag om hernieuwbare, groene stroom toegankelijk te maken voor alle inwoners van de stad.

Hannah Witteveen van Haagse Stroom:
“Alle 520 panelen zijn geïnstalleerd en het systeem staat "aan"! Weer wat extra echte duurzame Haagse stroom!”

Eerder zijn ED-middelen geïnvesteerd in geothermieprojecten en andere energietransitie projecten. Met de rente en aflossing uit die eerdere projectfinancieringen, is het Energiefonds Den Haag in staat om wijkinitiatieven op het gebied van hernieuwbare energie op gang te brengen. Het project van Haagse Stroom is hier een mooi voorbeeld van.

Meer informatie over Haagse Stroom? Klik hier