Terug naar overzicht

Haagse Aardwarmte CR-Plein

Gedurende de COVID-19 pandemie heeft het project Leyweg vertraging opgelopen. Om die vertraging financieel op te vangen kon worden teruggevallen op extra middelen vanuit de Europese Unie. Die extra euro’s in het ED-fonds boden gelijk de kans om de versnelling in te zetten in de ontwikkeling van een tweede binnenstedelijk geothermieproject aan De Constant Rebecqueplein in Den Haag centrum.

Haagse Aardwarmte

Net als Leyweg ligt de aardwarmtebron aan CR-Plein middenin een dichtbevolkt gebied. Een gebied waar veel mensen wonen die gebaat zijn bij betaalbare en schone warmte. De REACT-EU middelen hebben bijgedragen in de versnelling van die ontwikkeling.

Het ED-fonds is een revolverend fonds. De rente en aflossing over verstrekte financieringen worden ingezet om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Lokale initiatieven. De revolverende middelen worden niet alleen ingezet om het derde en volgende aardwarmteproject mogelijk te maken. Maar juist om ook lokale bewonersinitiatieven te ondersteunen, zoals collectieve Zon-PV daken of energie coöperaties Energierijk Molenwijk/Puntpark en Haagse Stroom.